អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ » Automatic vertical bag forming filling sealing machine » ថង់ដាក់ម្សៅដាក់កន្សែង 30 ក្រាមនិងដាក់ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់