អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់បញ្ឈរ » សំណុំបែបបទបញ្ឈរបំពេញ & ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ » ថង់ដាក់បាតផ្នែកខាងក្រោមនៃម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់បញ្ឈរ