អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ » Automatic vertical bag forming filling sealing machine » ក្រោកឈរឡើងកន្សែងរុំព័ទ្ធជុំវិញទំរង់បិទប្រអប់បិទ