អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ztck-25 ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់កាបូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ