អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ម៉ាស៊ីនប្រមូលកញ្ចប់ថង់ធំដោយស្វ័យប្រវត្តិ