អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនដាក់ថង់មាត់បើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គ្រាប់ (10-50 គីឡូក្រាម)