អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនដាក់ថង់មាត់បើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ (10-50 គីឡូក្រាម)