អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » Automatic pre-formed bag packing filling sealing machine » បន្ទាត់វេចខ្ចប់កាបូបក្រដាសដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ម្សៅ