អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ខ្សែបន្ទាត់បំពេញប្រអប់ និងដាក់ថង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ » ZL1200 ម៉ាស៊ីន baler ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ថង់តូចវេចខ្ចប់ចូលទៅក្នុងថង់ធំ)