អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ម៉ាស៊ីនស្ករសទម្ងន់ 25 គីឡូក្រាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ