អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ម៉ាស៊ីនខ្ចប់ស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម្សៅ 20 គីឡូក្រាម