អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ztck -g ដោយស្វ័យប្រវត្តិទំងន់ឯកតាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់កញ្ចប់ថង់ធ្ងន់