អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » បើកម៉ាស៊ីនកាប់រង្គសាល » ថង់ធំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិបានផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់អំបិល